Jednostka sterująca iTNC 620 Heidenhain umożliwia zachowanie najwyższej jakości, wysoki standard pracy w dobrym czasie i jest przyjazna dla naszych frezerów z ponad 15 letnim doświadczeniem.