Dzięki sondzie pomiarowej RENISHAW OMP40-2 jesteśmy w stanie wykorzystać doskonałe parametry obrabiarki oraz kontrolować dokładność detali do 1μm. Dopełnieniem wysokiej precyzji jest sonda pomiaru narzędzia RENISHAW TS27R.