Elementy po toczeniu CNC

Kształtowanie materiału przez frezarkę sterowaną numerycznie to wciąż jedna z najpopularniejszych technik obróbczych. Ile średnio kosztuje frezowanie CNC i co wpływa na jego cenę?

Popularność modelowania detali poprzez zastosowanie frezów CNC skupia się na precyzji i powtarzalności. Wysoką jakość procesu zapewnia połączenie rekomendowanych maszyn oraz dużych kwalifikacji pracowników. Nowoczesna frezarka sterowana numerycznie wymaga od operatora nie tylko kompetencji w tematyce obróbki metali, ale także wiedzy z zakresu programowania.

Klasyczna odmiana usługi frezowania CNC uwzględnia swobodne, niepełne i pełne poziomy obróbcze; odpowiadające kolejno formom: jedno-, dwu- i trójstronnej. Od zadanej kombinacji zależy efekt końcowy. Choć konfiguracja obróbcza to ważny aspekt, jest ona tylko jedynym z licznych elementów wpływających na ostateczną cenę detalu.

Od czego zależy koszt frezowania CNC?

Koszt usługi frezowania CNC jest składową wielu ogniw prowadzących do końcowego przygotowania produktu. W cenę wliczają się takie czynniki jak:Rodzaj materiału poddawanego obróbce

Cechy fizyczne surowca – w tym jego grubość – oraz długość linii frezowania CNC to bardzo istotne punkty determinujące całościowy koszt procesu. Cena obróbki materiałów z PVC, MPB, MDF, HPL, drewna, dibondu, mosiądzu, aluminium czy miedzi będzie inna. „Rzeźbienie” w twardszych tworzywach to koszt nawet co najmniej kilkunastu zł większy za metr niż w przypadku materiałów miękkich.

Cena procesu rośnie w miarę zwiększania grubości materiału oraz zależy od charakteru modelowania projektu – w dwu- bądź trójwymiarze. Taniej będzie wtedy, gdy materiał przeznaczony do obróbki zostanie dostarczony przez klienta, a nie kupowany przez zakład w ramach świadczonej usługi.

Proces przygotowania do obróbki i kontroli

Profesjonalna obróbka detalu musi być poprzedzona zaprogramowaniem maszyny, w tym: określeniem planu i technologii obróbki, przygotowaniem programu, uzupełnieniem magazynu maszyny o potrzebne narzędzia czy montażem oprzyrządowania. W cenę wlicza się też okresowa kontrola jakości, obejmująca pomiary w różnych stadiach produkcyjnych. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy klient oczekuje raportu pomiarowego i certyfikatu zgodności.Czas realizacji

Czas to pieniądz. Nie inaczej jest w usłudze frezowania CNC. Jeśli poziom złożoności projektu klienta jest duży, produkcja detalu będzie trwała dłużej – nawet mimo dużej wydajności maszyny. Większa czasochłonność wytworzy ostatecznie wyższą cenę. Koszt roboczogodziny zwykle jest inny dla frezarki 3- bądź 5-osiowej, a ponadto zależy od m.in.:

  • czasu mocowania narzędzi oraz wymiany tych, które uległy zużyciu,
  • poboru energii przez frezarkę CNC,
  • amortyzacji maszyny oraz innych komponentów potrzebnych w procesie obróbczym.

Z tytułu dłuższego czasu realizacji wyższą cenę zazwyczaj generują drobne elementy, które wbrew pozorom nie są w obróbce prostsze od gabarytów. Często wymagają profilowania z o wiele większą precyzją. Cena dodatkowo wzrośnie, gdy projekt wiąże się z koniecznością użycia specjalistycznego sprzętu, np. umożliwiającego nadruk w ultrafiolecie czy lakierowanie. Nie zawsze taka aparatura jest na podstawowym wyposażeniu firmy. Czasami konieczny staje się jej zakup pod konkretną realizację.

Skala współpracy z różnymi działami w firmie

Konieczność zaangażowania w obróbkę specjalistów z wielu sektorów przedsiębiorstwa również przełoży się na wyższą cenę usługi frezowania CNC. Takich skoordynowanych działań wymagają często duże realizacje, nad którymi sprawują pieczę fachowcy z obszarów: projektowania procesów produkcyjnych, pomiarowego, kontroli jakości i utrzymania ruchu.

Wielkość zamówienia

Proces frezowania CNC jest powtarzalny, co sprzyja zwłaszcza kompletacji dużych zleceń. W tym przypadku – jak w wielu innych branżach – działa efekt skali. Im większe będzie zlecenie na pojedynczą obróbkę, tym mniej zapłaci klient. Maszyna pracująca według jednego schematu nie wymaga przezbrajania, dzięki czemu cięcie automatyczne jest tańsze. Jeśli zamówienia są regularne, zakłady zwykle oferują rabaty.

Wybór wykonawcy 

Firmy, kalkulując wartość usługi, przeważnie opierają się na indywidualnych cennikach konkurencji. Stąd też koszt standardowej usługi frezowania CNC u różnych przedsiębiorców niekiedy jest podobny. Przy nietypowym zleceniu klient ogólnodostępny taryfikator klient powinien traktować wyłącznie jako źródło orientacyjne, a nie informację o definitywnym koszcie usługi.

Konieczność zaangażowania podwykonawców

Cena usługi frezowania CNC wzrośnie także wtedy, gdy poziom skomplikowania procesu będzie wymagał skorzystania z usług podwykonawców, np. w zakresie takich prac jak:

  • obróbka cieplno-chemiczna (np. nawęglanie czy azotowanie),
  • obróbka cieplna (wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie),
  • obróbka elektrochemiczna (anodowanie),
  • obróbka elektroerozyjna,
  • spawanie.

Transport

Istotnym składnikiem ceny jest także kwestia transportu. Jeśli klient zechce, by wykonany detal dowieźć mu do miejsca, które wskaże, cena będzie wyższa, niż wtedy, gdy obrobiony materiał zdecyduje się we własnym zakresie odebrać z zakładu.

Czy zawsze warto wybierać droższą usługę frezowania CNC?

Pamiętajmy, by przy wyborze zleceniobiorcy nie kierować się jedynie ceną. Tańsza – tak jak i droższa opcja obróbki – nie gwarantuje wysokiej klasy. Między firmami często nie występują skokowe różnice w kosztach usług (choć nie jest to regułą). Z uwagi na sporą konkurencję przedsiębiorstwa próbują optymalizować je tak, by zachować balans między stosunkowo niską ceną rynkową a uczciwym zyskiem. Najważniejszymi czynnikami w wybieraniu wykonawcy są: jego podejście do klienta, referencje i przykładowe realizacje, które mogą potwierdzić bądź zaprzeczyć sugerowanej jakości.

Ile przeciętnie kosztuje frezowanie CNC?

Obecnie koszt usługi frezowania CNC miękkiego materiału o grubości do 5 mm rozpoczyna się zwykle od 5 zł za metr i wzrasta nawet do kilkudziesięciu (30, 40 zł itd.) w przypadku materiału o grubości do 50 mm; o różnym stopniu twardości. Ceny obróbki materiałów o grubości powyżej 50 mm nierzadko są ustalane indywidualnie.

Te artykuły mogą Cię zainteresować