Elementy po toczeniu CNC

Frezowanie CNC to obecnie jeden z najpopularniejszych rodzajów obróbki. Kluczowym elementem procesu kierowanego przez komputer zintegrowany ze sterującą częścią obrabiarki są narzędzia wieloostrzowe. Jak klasyfikuje się frezy i jak dobrać typ frezu do jego przeznaczenia?

Od czego zależy jakość usług frezowania CNC?

Wydajne świadczenie usług frezowania CNC wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego. Proces obróbczy powinien być podbudowany właściwie dopasowanym frezem, dostosowanym do rozmiaru, kształtu i struktury detalu. Obróbka przekładająca się na wysoką jakość produktu końcowego wymaga również odpowiednich kwalifikacji operatora.

Usługi frezowania CNC – jak klasyfikowane są frezy?

Frez jest narzędziem przeważnie złożonym z trzech części: roboczej, chwytowej i łączącej. Część chwytowa obejmuje elementy związane ze skrawaniem, z kolei łącząca zespala człon roboczy z ogniwem chwytowym – umożliwiającym mocowanie narzędzi. 

Mnogość rozwiązań otwiera szerokie możliwości w zakresie obróbki materiałów. Frezy dzieli się w zależności od ich kształtu, przeznaczenia, sposobu mocowania, kierunku pracy oraz rodzaju ostrza i tworzywa, z którego je wyprodukowano. Poniżej opisany został podstawowy podział frezów.

Podstawowy podział frezów

Zasadniczy podział frezów obejmuje:

 • frezy normalne – służące m.in. do obróbki płaszczyzn, gwintów, rowków i uzębień;
 • frezy specjalne – stosowane głównie w produkcji masowej i wielkoseryjnej, w przypadku przedmiotów o niestandardowych powierzchniach. Frezy specjalne powstają pod indywidualne zamówienie. Podział frezów ze względu na kształt

Podział frezów ze względu na kształt

Wygląd frezów determinuje podział na frezy:

 • walcowe (z ostrzami wyłącznie na powierzchni bocznej),
 • czołowe,
 • walcowo-czołowe,
 • tarczowe (wśród których znany jest m.in. frez tarczowy trzystronny o naprzemianskośnych ostrzach),
 • kątowe,
 • kształtowe,
 • modułowe,
 • ślimakowe,
 • trzpieniowe / palcowe,
 • krążkowe.

Podział frezów ze względu na geometrię ostrzy (przeznaczenie)

W usługach frezowania CNC istotnym składnikiem procesu jest wiedza na temat dostosowania frezu do materiału obróbkowego. Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się frezy:

 • walcowe, walcowo-czołowe oraz głowice frezowe – do obróbki płaszczyzn,
 • walcowo-czołowe – do obróbki rowków teowych, płaszczyzn i płaszczyzn z obrzeżem,
 • tarczowe jedno- lub trzystronne palcowe z prostymi ostrzami – do wykonywania rowków prostokątnych,
 • jednostronne / piłkowe – do przecinania,
 • kątowe – do rowków kątowych i trapezowych,
 • jedno- lub wieloostrzowe – do gwintów,
 • krążkowe i ślimakowe – do kół zębatych,
 • zespołowe – do obróbki szerokich płaszczyzn lub do dużych głębokości frezowania. Ich główną zaletą jest wzajemne znoszenie się sił osiowych występujących po obu częściach freza.
 • frezy różne.

Podział frezów ze względu na sposób mocowania

Sposób osadzenia frezu w maszynie pozwala wyróżnić:

 • frezy trzpieniowe  – w przypadku których całość złożona z części roboczej i chwytowej jest pośrednio mocowana w tulei redukcyjnej lub bezpośrednio w gnieździe wrzeciona obrabiarki,
 • frezy nasadzane – w których otwór służący do osadzenia narzędzia na trzpieniu frezarskim znajduje się w korpusie frezu.

Podział frezów ze względu na kierunek pracy

Kierunek może być tożsamy bądź odwrotny do ruchu wskazówek zegara. 

 • dla frezów prawotnących – w przypadku obserwatora patrzącego od strony zamocowania – kierunek skrawania jest zgodny z ruchem wskazówek zegara,
 • dla frezów lewotnących – w przypadku obserwatora patrzącego od strony zamocowania – kierunek skrawania jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.

Podział frezów ze względu na rodzaj ostrzy

Klasyfikacja frezów wyodrębnionych ze względu na rodzaj ostrzy obejmuje:

 • frezy z ostrzami ścinowymi – jedno- bądź dwuścieżkowymi, albo z grzbietem krzywoliniowym,
 • frezy z ostrzami zataczanymi po linii prostej lub spirali.

Podział frezów ze względu na materiał użyty do wykonania ostrza

W zestawieniu frezów zważywszy na materiał, z którego wykonano ich ostrze, uwzględnia się:

 • frezy ze stali stopowych,
 • frezy ze stali szybkotnących,

– frezy jednolite,

– zgrzewane stykowo,

– z wymiennymi, wstawianymi ostrzami.

 • frezy z płytkami z węglików spiekanych. Sposób łączenia ostrza z korpusem freza pozwala wyróżnić w tej kategorii dodatkowo:

– frezy z płytkami przylutowanymi,

– z płytkami mocowanymi mechanicznie,

– z wkładkami ze stali konstrukcyjnej (mocowane mechanicznie i zaopatrzone w przylutowane płytki z węglików spiekanych).

Jak dobór frezu wpływa na jakość usługi frezowania CNC?

Odpowiedni dobór frezów ma strategiczne znaczenie w organizowaniu pracy frezarki. Optymalizacja przyspiesza proces produkcyjny i odpowiada za zadowalający efekt końcowy. Właściwie skalibrowane urządzenie w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą w obszarze frezowania umożliwi wykonywanie usług frezowania CNC zgodnie z wszystkimi wymaganiami klientów. Firma wykorzystująca w swojej działalności szeroką gamę frezów może zrealizować nawet najbardziej niestandardowe projekty.

Te artykuły mogą Cię zainteresować